Föranalys och strategier

För att vi ska kunna bygga en webbplats som ger er fler nya kunder och affärsmöjligheter genomför vi föranalyser kring företagets helhet men även design, kommunikation och marknad. Vi tittar bland annat på styrkor, svagheter, möjligheter och hot, och då inte bara kring den digitala närvaron.

Vi kommer ofta på nya idéer och förslag på hur ni kan utveckla företaget för att få exempelvis fler kunder.

Det är med andra ord inte bara en hemsida som ni investerar i från oss.